อิเล็กตรอนลงในวงโคจร

    ในห้องทดลองนี้  คุณสามารถที่จะวางอิเล็กตรอนลงในวงโคจรของนิวเคลียส (ประจุบวก)  โดยการคลิกเมาส์ค้างบริเวณสีเทาที่ใดก็ได้  และลากเมาส์เพื่อเพิ่มหรือลดเวกเตอร์ของความเร็ว  ปล่อยลงในวงโคจรในตำแหน่งที่เหมาะสม  คุณจะทำให้อิเล็กตรอนสามารถโคจรรอบนิวเคลียส  หลุด  หรือ หล่นเข้าสู่วงโคจรของนิวเคลียสก็ได้  กดที่นี่หรือที่รูปภาพเพื่อเข้าสู่การทดลอง