การเลี้ยวเบน

การเลี้ยวเบน
ดูการเลี้ยวเบนของคลื่นผ่านช่องแคบเดี่ยว

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ