การแทรกสอด

การแทรกสอด
ศึกษาคลื่น 2   กระบวนที่เคลื่อนที่เข้าแทรกสอดกัน

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ