ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส

ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส
ทดลองเปลี่ยนอุณหภูมิ และปริมาตรของแก๊ส และสังเกตการชนของโมเลกุลบนผนังของลูกสูบ

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ