Physics AA - 14/17 ความล้มเหลวของฟิสิกส์ยุคเก่า

 

ความล้มเหลวของฟิสิกส์ยุคเก่า  

     ปรากฏการณ์โฟโต้อิเล็กตริก  ท่านเฮนริช เฮิรตซ์  การค้นพบอิเล็กตรอน   ท่านเจเจทอมสัน กับหลอดคาโถด  แหวนแต่งงานของเิรินต์เกนต์   การกระเจิงของรัทเทอร์ฟอร์ด  อะตอมของทอมสัน  สเปกตรัมของไฮโดรเจน  ความล้มเหลวของนีลล์บอร์  จำนวน  46  แผ่น คลิกครับ powerpoint