กราฟระยะกระจัดกับเวลา

กราฟระยะกระจัดกับเวลา
วาดกราฟการเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงด้วยความเร่งคงที่ (xo ,  vo ,  และ a )

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ