ลายนิ้วมือ บอกเอกลักษณ์ประจำตัว

ลายนิ้วมือ (fingerprint) มีรูปแบบเป็นเส้น และแบบวนเป็นก้นหอย
ลองเอาหมึกทาที่นิ้วและพิมพ์ลายนิ้วมือดู
จะเห็นว่าแต่ละคนมีลายนิ้วมือรูปแบบแตกต่างกัน  

เราจึงใช้ลายนิ้วมือเป็นหลักฐานในการพิสูจน์บุคคล 
ลายนิ้วมือจำแนกออกเป็น 3 ลักษณะคือ

fingerprintCE.JPG (12494 bytes)
ลายวงกลมคล้ายบ่วง

fingerprintCU.JPG (12265 bytes)
ลายเส้นโค้ง

fingerprintS.JPG (13482 bytes)
ลายก้นหอย