ตัวรับรู้และทรานสดิวเซอร์

ตัวรับรู้คืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ และแปลงผันการเปลี่ยนแปลงปริมาณนั้น  เป็นปริมาณที่สามารถหรือบันทึกได้ เช่นโพเทนชิมิเตอร์   ซึ่งเป็นตัวต้านทานที่ปรับค่าได้  ทำหน้าที่แปลงผันการเปลี่ยนแปลงการกระจัดเป็นการเปลี่ยนแปลงความต้านทาน  เรียกโพเทนชิโอมิเตอร์ ว่าเป็นตัวรับรู้ PDF