ดร. อรรถกฤต ฉัตรภูติ- 19/19 กลศาสตร์ของไหล

อุทกพลศาสตร์    สายกระแส   หลอดของการไหล   สมการความต่อเนื่อง   ฟลักซ์มวล   และฟลักซ์ของปริมาตร   นาย  Daniel   Bernoulli   สมการของแบร์นูลลี   แรงยกของปีกเครื่องบิน   โศกนาฏกรรมของยอดนักแข่งรถไอตัน เซนา    PDF