สสารมืด

 

สสารมืด

      Spiral  galaxies     Dark Matter     NGC 2403    เป็นแผ่นใสภาษาอังกฤษทั้งหมด  ของ  Kritsada  Kittimanapun   จำนวน  14  แผ่น  คลิกครับ powerpoint