เคมีนิวเคลียร์

 

เคมีนิวเคลียร์

     ปฏิกิริยาแการแยกและการหลอมรวมนิวเคลียส  จำนวนนิวไคลด์  อนุกรมทอเรียม  ชนิดของการคายกัมมันตรังสี  อัตราการสลาย  ครึ่งชีวิต  เครื่องวัดรังสี  เครื่องเร่งอนุภาค  ระเบิดไฮโดรเจน   จำนวน  41  แผ่น คลิกค่ะ powerpoint