ประจุไฟฟ้าและกฎของคูลอมบ์

ประจุไฟฟ้าและกฏของคูลอมบ์

     การค้นพบของชาวกรีก   เส้นลวดที่กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน    ตัวนำและฉนวน   กฎของคูลอมบ์  หน่วยของประจุ   ประจุไฟฟ้ามีลักษณะเป็นก้่อน   ประจุไฟฟ้าเป็นปริมาณอนุรักษ์   ของ อ. นพฤทธิ์  จินันทุยา จำนวน  24  แผ่น คลิกค่ะ powerpoint