การสำรวจธรรมชาติด้วยดาวเทียม

 

การสำรวจธรรมชาติด้วยดาวเทียม

   เทคโนโลยีการสำรวจระยะไกล  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า   passsive  VS  active  remote sensing   กำลังแยกของเครื่องมือ   กำเนิดดาวเทียม   ส่วนประกอบของดาวเทียม   ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา  ของ ศุภิชัย  ตั้งใจตรง  ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทะเล  จำนวน  51 แผ่น  คลิกครับ powerpoint