กลศาสตร์ของไหล

 

กลศาสตร์ของไหล

      อุทกพลศาสตร์   หลอดการไหล   สมการต่อเนื่อง  ฟลักซ์มวล  แบร์นูลี  แรงยกของปีกเครื่องบิน  โศกนาฎกรรมของนักแข่งรถ  ไอตัน เซนา  ของ อ.ดร. อรรถกฤต  ฉัตรภูติ   จำนวน  26  แผ่น คลิกค่ะ powerpoint