การกระจายของแสงในแท่งแก้ว

ใช้เมาส์หมุนแท่งแก้วได้


แอพเพล็ตนี้แสดงการกระจายของแสงในแท่งแก้ว  โดยให้แสงเข้ามาทางซ้ายเป็นแสงสีขาว  และกระจายออกเป็นแสงสีรุ้งทางขวา  ลองหมุนแท่งแก้วหลายๆมุม  และสังเกตแสงที่กระจายออกมา

คลิกค่ะ

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ