การเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าในสนามแม่เหล็ก

B แทนสนามแม่เหล็กมีทิศพุ่งเข้าหากระดาษ ; ประจุบวกแสดงด้วยสีแดง  ;  ประจุลบแสดงด้วยสีน้ำเงิน ; สีเขียวแสดงทิศทางและขนาดของความเร็ว  ; สีเทา คือเส้นทางการเคลื่อนที่ของอนุภาค


ในแอพเพล็ตนี้เป็นการแสดงการเคลื่อนที่ของอนุภาค ภายในสนามแม่เหล็ก โดยมีความเร็วอยู่ในทิศตั้งฉากกับสนามแม่เหล็ก ในสถานการณ์นี้  อนุภาคจะเคลื่อนที่เป็นวงกลม  จากกฎของมือขวา จะได้ว่าแรงของสนามแม่เหล็กจะมีทิศทางตั้งฉากกับความเร็ว

ในแอพเพล็ตนี้เป็นการแสดงการเคลื่อนที่ของอนุภาค ภายในสนามแม่เหล็ก โดยมีความเร็วอยู่ในทิศตั้งฉากกับสนามแม่เหล็ก ในสถานการณ์นี้  อนุภาคจะเคลื่อนที่เป็นวงกลม  จากกฎของมือขวา จะได้ว่าแรงของสนามแม่เหล็กจะมีทิศทางตั้งฉากกับความเร็ว ขนาดแรงแม่เหล็กคือ

F = q V B , 

 

โดยที่  q  แทน ประจุไฟฟ้า

v แทนความเร็ว     และ  B  แทนสนามแม่เหล็ก

คลิกค่ะ

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ