วงจรไฟฟ้าที่มีตัวต้านทาน 2 ตัว

   เราสามารถเพิ่มหรือลดขนาดของแรงเคลื่อนไฟฟ้าและความต้านทานไฟฟ้าโดยคลิกส่วนบนหรือส่วนล่างของวัตถุที่เลือก   ค่าความต้านทานจะเปลี่ยนจากค่า 1 ไปจนถึง 10 โอห์ม   และค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าจะเปลี่ยนจาก  -10 ถึง  +10 โวลต์  ; กดปุ่ม Eraser  และไปกดตรงจุดที่ต้องการลบตัวต้านทานหรือสายไฟออกจากวงจรไฟฟ้า  กดเส้นสีขาวและไปกดตรงจุดที่ต้องการเพิ่มสายไฟเข้าไปในวงจรไฟฟ้า และกดปุ่มตัวต้านทาน  และไปกดตรงจุดที่ต้องการเพิ่มความต้านทาน และคุณสามารถกลับทิศทางขั้วบวกและลบของแบตเตอรี่ได้โดยกดที่ขั้วบวกและลบ

คลิกค่ะ

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ