อนุภาคในบ่อศักย์

 

อนุภาคในบ่อศักย์

      ฟังก์ชันคลื่น   ระดับพลังงานในบ่อศักย์   เลเซอร์  อะตอมประดิษฐ์   Quantum dot   ของ อ.ดร.  อรรถกฤต ฉัตรภูติ  จำนวน  20  แผ่น    คลิกค่ะ