การกระเด้งของลูกบอล

   แอพเพล็ตแสดงการชนของลูกบอลกับผนังของกล่อง ลูกบอลจะเคลื่อนที่อยู่ภายในแรงโน้มถ่วงของโลก และการชนเป็นแบบยืดหยุ่น ดังนั้นมุมที่ลูกบอลตกกระทบจะเท่ากับมุมที่ลูกบอลกระเด้งออกมาจากผนัง ขณะที่ลูกบอลกระเด้งออกจากผนังมันจะเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล์ 
 

คลิกค่ะ

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ