การสะท้อนกลับหมด

ถ้าจะเลื่อนลำแสงให้ใช้เมาส์


แหล่งกำเนิดแสงอยู่ทางด้านล่างของสระ  ลำแสงจะพุ่งจากแหล่งกำเนิดมาถึงผิวของน้ำและหักเหออกสู่อากาศ  แต่มีบางส่วนที่สะท้อนกลับลงไปในน้ำ  แต่ถ้าคุณเพิ่มมุมของการตกกระทบ  จะมีลำแสงที่สะท้อนกลับมากขึ้น  และถ้ามุมตกกระทบเท่ากับหรือมากกว่ามุมวิกฤติ  ลำแสงจะสะท้อนกลับหมด  

คลิกค่ะ

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ