กระแสเหนี่ยวนำ

 

คุณสามารถบิดรูปร่างของขดลวดโดยการคลิกที่วงขดลวดและลากเมาส์ไปมา   ให้สังเกตกระแสเหนี่ยวนำว่าเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

แอพเพล็ตนี้แสดงให้เห็นว่ากระแสเหนี่ยวนำเกิดจากการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ของขดลวดในสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอ  จากกฎของฟาราเดย์ กระแสเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้นจะเป็นสัดส่วนเดียวกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของฟลักซ์แม่เหล็ก  โดยที่ฟลักซ์แม่เหล็กคือ ผลคูณความเข้มของสนามแม่เหล็ก กับพื้นที่ของวงขดลวดที่อยู่ในทิศตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กนั้น  ส่วนทิศทางของกระแสหาได้จากกฎของเลนซ์  ซึ่งกล่าวว่า  กระแสเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้นจะมีทิศทางต่อต้านการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็ก

คลิกค่ะ

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ