Lorentz tranformation

 

 

Lorentz  tranformation

      ความพร้อมในเหตุการณ์  การวัดความยาว   การหดของระยะทาง  การวัดช่วงเวลา  การยืดของเวลา  Muon   สายฝนคอสมิก   ของ อ.ดร.  อรรถกฤต ฉัตรภูติ  จำนวน  18  แผ่น    คลิกค่ะ