การเคลื่อนที่แบบหมุน

 

การเคลื่อนที่แบบหมุน

        ลักษณะการเคลื่อนที่เชิงเส้นและเชิงมุม  ความเร็วเชิงมุม   ความเร่งเชิงมุม   โมเมนต์ความเฉื่อย  ทิศทางของความเร็วเชิงมุม   โมเมนตัมเชิงมุม  การอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุม  ของ อ.สิทธิชัย  ปิ่นกาญจนโรจน์  จำนวน 35  แผ่น คลิกค่ะ