เวกเตอร์

 

เวกเตอร์

      เป็นปริมาณทางฟิสิกส์ที่แสดงด้วยทิศทาง  ท่านจะได้ทราบถึงความหมายของเวกเตอร์  และสเกลาร์  การบวกลบเวกเตอร์  เวกเตอร์หนึ่งหน่วย  องค์ประกอบของเวกเตอร์  และการคูณเวกเตอร์  ของ ดร. สมพงษ์ เลี่ยงโรคาพาธ  จำนวน  18  แผ่น คลิกค่ะ