กฎของคูลอมบ์ และกฎของเกาส์

 

กฎของคูลอมบ์และกฎของเกาส์

      อธิบายความหมายของสนาม  ทั้งสนามเวกเตอร์  และสนามสเกลาร์  กฎของคูลอมบ์  สนามไฟฟ้าของประจุลักษณะต่างๆ  ฟลักซ์ไฟฟ้า  กฎของเกาส์  เส้นประจุยาวมาก  และแผ่นประจุ  ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จำนวน  36  แผ่น  คลิกครับ