แผ่นใสฟิสิกส์ 1

 

แผ่นใสฟิสิกส์ 1

      บรรจุความรู้ฟิสิกส์ ไว้ทั้งหมด  อธิบายได้กระชับน่าสนใจมาก  ตอบคำถามว่า ฟิสิกส์คืออะไร  เรียนฟิสิกส์ไปทำไม  คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์  การเคลื่อนที่  กฎของนิวตัน   โมเมนตัม   พลังงาน   โมเมนต์ความเฉื่อย  ความเค้นและความเครียด  จำนวน  226  แผ่น ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  คลิก