ความจุไฟฟ้า

ความจุไฟฟ้า

     ภายในประกอบด้วย  ความหมายของความจุไฟฟ้า  ตัวเก็บประจุแผ่นขนาน   การต่อตัวเก็บประจุ   และพลังงานในตัวเก็บประจุ   จำนวน  16  แผ่น  ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  คลิกค่ะ