กาแลกซี่

กาแลกซี่

      ภายในแผ่นใสประกอบด้วย  ทางช้างเผือก  ดาราจักร  รูปร่างของกาแลกซี่ แบ่งออกเป็น 4  ชนิด   การแลกซี่ทางช้างเผือก  ขนาดของกาแลกซี่  ของ  Dr. Krisanadej   จำนวน  40  แผ่น   คลิกค่ะ