สภาพพลาสติกของวัตถุ

 

สภาพพลาสติกของวัตถุ

       แผ่นใสจำนวน  17  แผ่น  กล่าวถึงสภาพความยืดหยุ่น  ความยืดหยุ่นของสปริง  กราฟความยืดหยุ่น  และความเค้น  คลิกครับ