อุณหภูมิและความร้อน

 

อุณหภูมิและความร้อน

      เป็นภาษาอังกฤษล้วน จำนวน  25  แผ่น   ของ อ.วิษณุ เพชรภา  ภายในกล่าวถึง  สมดุลควาร้อน  สเกลของความร้อน  อุณหภูมิเคลวิน   การขยายตัวเนื่องจากความร้อน  และการถ่ายโอนความร้อน   คลิกค่ะ