ฟิสิกส์สำหรับการเต้นรำ

ฟิสิกส์สำหรับการเต้นรำ   ของ อ.สิทธิชัย ปิ่นกาญจนโรจน์  อธิบายความหมายของความเร็ว   โมเมนตัม   โมเมนต์ความเฉื่อย  และแรงหนีศูนย์กลาง ได้อย่างละเอียดมาก   จำนวน    32  แผ่น คลิกครับ