กฎของเกาส์

กฎของเกาส์  จำนวน  16  แผ่น  ของ  อ. ดร. สมชาย เกียรติกมลชัย คลิกค่ะ