เขียนด้วย 2 มือ

 

    เขียนสี่เหลี่ยมด้วยมือซ้าย  และเขียนวงกลมด้วยมือขวา  แบ่งสมองให้ทำงานทั้งสองข้าง จะสามารถทำงานพร้อมกันได้หรือไม่ คลิกชมวีดีโอ