ทดสอบความไวของมือ

 

     ปล่อยไม้บรรทัดผ่านมือ จับให้ทัน ทดสอบระบบประสาทของคนเราว่าไวได้แค่ไหน คลิกชมวีดีโอ