วิทยุโทรทัศน์

วิทยุโทรทัศน์  พร้อมกับการเกิดของช่องทีวีต่างๆในประเทศไทย  จำนน  38  แผ่น  คลิกครับ