สุดยอดอาคาร

   เป็นอาคารที่อยู่ในกรุงปักกิ่ง มีหอสองหอทำมุม 90 องศา กลางตึกเป็นช่องว่างขนาดใหญ่เครื่องบินสามารถบินผ่านได้ คลิกครับ  download  จากฟิสิกส์ราชมงคล

หรือ คลิกดูได้ที่ http://youtu.be/ivZMnzzUmbY