หุ่นยนต์ (Robot)

    ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดได้มีการผลิตหุ่นยนต์ แมลงวันขนาดเท่ากับเหรียญ 1  เซ็นต์  หนักเพียง 60  กรัม มึความแข็งแรงมากกว่าแมลงวันจริง 5  เท่า คลิกครับ  download  จากฟิสิกส์ราชมงคล

หรือ คลิกดูได้ที่ http://youtu.be/zuOEf8A0xbw