ก่อลูกเด้ง

  ปล่อยลูกเด้ง 3 ลูกในระดับความสูง 1 เมตร 40 เซนติเมตร   หลังจากกระทบกับพื้น ลูกเด้งลูกบนจะกระเด้งขึ้นไปสูงกว่า 7  เมตร คลิกครับ  download  จากฟิสิกส์ราชมงคล

หรือ คลิกดูได้ที่ http://youtu.be/RCF7Yk2w7tM