วีดีโอคลิปความเร็วสูง : จรวดกลักฟิล์ม

Highspeed Video Clip : Film Can Rocket

จรวดกลักฟิล์ม

คลิกค่ะ  download  จากฟิสิกส์ราชมงคล

หรือ คลิกดูได้ที่ http://youtu.be/LReAsQykCy4

วันเวลา : วันอาทิตย์ที่ 25 พฤษภาคม 2551 (25 May 2008)
กล้อง : Casio Exilim EX-F1
ความเร็ว : 1200 fps

www.gistda.or.th