วีดีโอคลิปความเร็วสูง : จุดประทัด

Firework

จุดประทัด 2 ตอน

คลิกค่ะ  download  จากฟิสิกส์ราชมงคล

หรือ คลิกดูได้ที่   http://youtu.be/P-zfPv0o8n0

วันอาทิตย์ที่ 25 พฤษภาคม 2551
[Sunday 25 May 2008]
ความเร็วของการบันทึก : 1200 fps

www.gistda.or.th