วีดีโอคลิปความเร็วสูง : การบินของผีเสื้อ

Butterflies fly
 

การบินของผีเสื้อ ต่างจากการบินของแมลงอื่นๆ คือจะมีจังหวะการกระพือปีกที่ไม่สม่ำเสมอ แต่ดูสวยงามน่าประทับใจ

butterfly flies

คลิกค่ะ  download  จากฟิสิกส์ราชมงคล

หรือ คลิกดูได้ที่   http://youtu.be/96QB3UyuHq8
วันศุกร์ที่ 2 มกราคม 2552
[Friday 2 January 2009]
ความเร็วของการบันทึก : 300 fps

www.gistda.or.th