วีดีโอคลิปความเร็วสูง :การยิงวอร์เทกซ์วงแหวน

Firing Ring Vortex Cannon

firing ring vortex cannon

คลิกค่ะ  download  จากฟิสิกส์ราชมงคล

หรือ คลิกดูได้ที่ http://youtu.be/jlfgJzNSMPI


วันพุธที่ 11 มิถุนายน 2551
[Wednesday 11 June 2008]
ความเร็วของการบันทึก : 300 fps
 

การยิงวอร์เทกซ์วงแหวน ณ อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช ในกิจกรรมดาวเทียมธีออส

www.gistda.or.th