การควบคุมทิศทางของกระสวยอวกาศ
 

คลิกค่ะ  download  จากฟิสิกส์ราชมงคล

หรือ คลิกดูได้ที่ http://youtu.be/_G3lHzPKFV0