ความปลอดภัยในการบิน


    ออวินไรท์ หนึ่งในผู้ประดิษฐ์เครื่องบินเครื่องแรกของโลก เคยกล่าวไว้ว่า " ผมไม่ได้กลัวการบิน  แต่ผมกลัวการตกต่างหาก"   
คลิกครับ

หรือ คลิกดูได้ที่   http://youtu.be/MpW3yInsZEY