ขยะอวกาศ

   ขณะที่กระสวยอวกาศโคจรอยู่รอบโลก  มีเศษสีหยดหนึ่งกระทบเข้ากับกระสวยอวกาศ และทำให้กระจกร้าวเป็นระยะ 4 มิลลิเมตร  คลิกครับ

หรือ คลิกดูได้ที่ http://youtu.be/dT9CTmRXVCk