ดาวเหนือ

คลิกค่ะ

หรือ คลิกดูได้ที่ http://youtu.be/WmuQ99GWYSs

ดาวเหนือ (Polaris หรือ Cynosura) เป็นดาวฤกษ์ที่สว่างที่สุดในกลุ่มดาวหมีเล็ก และอยู่ใกล้กับขั้วฟ้าเหนือ จึงปรากฏเหมือนอยู่นิ่งกับที่บนท้องฟ้า (แท้จริง  เเป็็นภาวะชั่วคราวเท่านั้น เพราะแกนหมุนของโลกมีการส่าย)  คลิกอ่านดาวเหนือต่อครับ