ขวดสูญญากาศ

ขวดสูญญากาศ   คลิกครับ  

หรือ คลิกดูได้ที่ http://youtu.be/sYQHPkjZdPc

ขวดสูญญากาศหรือ  ขวดเทอร์มอส  รักษาให้น้ำชาร้อน  (หรือรักษาให้ไอศกรีมเย็น)  ให้หลักการลดหรือหยุดการนำความร้อน ลดการพาความร้อนและการแผ่รังสีความร้อน  ส่วนประกอบเป็นขวดแก้ว 2  ชั้น ที่ว่างระหว่างผนังทั้งสองฉาบด้วยเงินแวววาว  และดูดอากาศออกจนเป็นสูญญากาศ  ที่ต้องให้เป็นสูญญากาศก็เพราะป้องการส่งผ่านความร้อน  โดยหยุดการนำความร้อน และการพาความร้อน  เงินที่ฉาบไว้กับผนังแก้วด้านหนึ่งจะลดการแผ่รังสีของพลังงาน  ส่วนที่ฉาบไว้กับผนังแก้ว อีกด้านหนึ่งจะสะท้อนรังสีอินฟาเรดที่อาจแผ่รังสีออกมาบ้าง