การขยายตัวเนื่องจากความร้อน

thermal expansion

การขยายตัวเนื่องจากความร้อน

metal412

คลิกครับ  

หรือ คลิกดูได้ที่ http://youtu.be/z--vhtJpGvk