การกู้คืนภาพในยุคแรกของดวงจันทร์

 

   ข้อมูลอันมากมายที่นำมนุษย์ไปยังดวงจันทร์ขององค์การอวกาศนาซ่าที่เก็บไว้ กำลังจะถูกโละเพื่อจะนำไปทิ้ง  อย่างไรก็ตามมีคนสนใจ และกำลังรื้อฟื้นภาระกิจนี้ ไม่ให้สูญไปตามกาลเวลา คลิกครับ  

หรือ คลิกดูได้ที่ http://youtu.be/YFmUbM8FDv4