กำเนิดปากกา

      พวกเราทุกคนมีสิ่งนี้อยู่ในกระเป๋าอันหนึ่ง มันคือ ปากกาลูกลื่น  ซึ่งถูกคิดค้นขึ้นครั้งแรกในกรุงบูดาเปส ประเทศฮังการี ค.ศ. 1932  โดยนักสือพิมพ์คนหนึ่ง ในระหว่างที่เขาเดินอยู่ในสวน เห็นเด็กๆ กำลังเล่น .....  คลิกครับ 

หรือ คลิกดูได้ที่ http://youtu.be/t_UtctUJAm0